• TIP elevers læring i bedriftpraksis 

      Eriksen, Lasse Sjødahl (MAYP;2018, Master thesis, 2018)
      Temaet i denne masteroppgaven er bruk av bedrifter som et ledd i fagopplæringen for TIP elever. Hensikten er å få økt innsikt i hvordan bedriftpraksis påvirker elevenes læring. Mitt ønske er at resultatene fra denne ...