• Feedback som verktøy for fremtidige yrkesutøvere 

      Loftås, Rannei Bergem; Borander, Ingvild Fredrikke (MAYP;2014, Master thesis, 2014)
      Etter å ha lest Guro Øiestads bok om feedback har dette vært et tema som har opptatt oss begge, og som har dannet bakgrunn for og innfallsvinkel til vår masteroppgave. Vi ønsket å rette fokuset mot at ungdommer i ...