• ADHD - om å se innsiden fra utsiden 

      Dølving, Bjørn (MAYP;2018, Master thesis, 2018)
      Hvordan kan skolen koordinere tilpasset opplæring for yrkesfagelever med ADHD. Temaet i prosjektet er ADHD (attention, deficiet, hyperactivity disorder) og diagnosens vilkår i et stadig mer sosialisert samfunn, der de ...