• Kultursyn i BYGGOPP: Strategier, forståelse og praksis 

      Rostgaard, Simon (MAYP;2014, Master thesis, 2014)
      Organisasjonskulturer har i årtier vært et utviklingsområde innenfor organisasjon og arbeidslivsforskning. Innen organisasjonsforskning, pedagogisk forskning og forskning innenfor helse- og omsorgssektor blir kulturbegrepet ...