• Trafikklærers valg for trafikksikkerhet 

      Rolland, Helge; Sande, Bård (Master thesis, 2023)
      Norsk trafikkopplæring baserer seg på en politisk overordnet visjon der det er moralsk og etisk uakseptabelt med drepte eller hardt skadde i forbindelse med trafikkulykker. Visjonen er implementert i Nasjonal transportplan ...