• Helhetlig rådgivning i videregående skole 

      Røen, Lin Egaas (MAYP;2017, Master thesis, 2017)
      Formålet med prosjektet har vært å belyse hvordan rådgivere praktiserer helhetlig rådgivning. Jeg ønsker å få innsikt i hvordan rådgiverne samhandler med elever, kartlegge hvem som er de viktigste samarbeidsaktørene til ...