• Digitale verktøy og læringsopplevelse 

      Ottesen, Anne Mari Walbækken (MAYP;2014, Master thesis, 2014)
      Samfunnet er i rask endring, fag og yrker som har vært viktige tidligere tar nye veier, noen blir borte, andre utvikler seg og tar ny form for å dekke nye behov. Skolen skal gi den oppvoksende slekt det den trenger for å ...