• Elevers opplevelse av relevans i skolehverdagen 

      Karlsen, Torgeir (MAYP;2022, Master thesis, 2022)
      Begrepet relevans har blitt gjennomgående i alle nye læreplaner revidert gjennom Kunnskapsløftet 2020. Med begrepet relevans, menes det at noe har betydning for en sak. Innenfor yrkesfaglig utdanning snakkes det om at noe ...