• Applikasjon som verktøy til vurdering: Yrkesfaglige elever i praksis 

      Karim, Aso (MAYP;2017, Master thesis, 2017)
      Dette masterprosjektet er et resultat av fire års deltidsstudia ved Høyskolen i Oslo og Akershus. I hverdagen står norskeskoler overfor mange utfordringer, og vurdering er en av de utfordringene. Prosjektet prøver å se ...