• Lærling og Elev: Vekslingsmodell innen Service og Samferdsel 

      Johnsrud, Nils Petter (MAYP;2020, Master thesis, 2020)
      Utgangspunktet for denne studien er forsøket med vekslingsmodeller for Service og samferdsel, som er gjennomført i Østfold. Studien går på hvordan to aktivitetssystemer kan føyes sammen til en grensekryssende organisasjon ...