• Relevans i fag- og yrkesopplæringen 

      Johnsrud, Glenn (MAYP;2013, Master thesis, 2013)
      ‘’Hvordan opplever elevene relevans i opplæringen gjennom differensierte oppgaver?’’ Programområdet Bygg- og Anleggsteknikk inneholder nå totalt 22 ulike fag som hver for seg leder frem til fag- eller svennebrev. For ...