• Nytten av karriereveiledning på Rognan ungdomsskole 

      Johansen, Håvard W. (Master thesis, 2009)
      Karriereveiledningen i ungdomsskolen har som hovedmålsetting å redusere feilvalg og dermed frafall i videregående skole. Karriereveiledningen skal herunder hjelpe skoleelevene til å bli kjent med studieretningene i vgs. ...