• Vekslingsmodellen en utprøving i helse- og oppvekstfag 

      Enger, June Kristin Melby (MAYP;2016, Master thesis, 2016)
      Bjørkelangen videregående skole var en av seks skoler i landet som har vært med i Utdanningsdirektoratets (udir) utprøvingsprosjekt, perioden er 2013-2017. Det skulle prøves ut vekslingsmodeller innen helse - og oppvekstfag ...