• Helhetlig opplærings- og vurderingsstrategi 

      Eide, Anne Jorun (MAYP 2011;, Master thesis, 2011)
      Denne masteroppgaven er et aksjonsforskningsprosjekt som ble gjennomført i to klasser design og håndverk Vg1 frisørfag på Strømmen videregående skole skoleåret 2009/2010. prosjektets problemstilling: Hvordan utvikle en ...