• Erfaringslæring i praksis 

      Egeland, Gunn Synnøve Omland (MAYP;2019, Master thesis, 2019)
      Temaet for denne oppgaven er yrkesrelevant utdanning, der arbeidsoppgaver i bedrift omgjøres til læringsoppgaver i skolen. Jeg har vært opptatt av hvordan jeg som faglærer kan utvikle kunnskap for å forbedre min ...