• Skolemedisin mot praksissjokk: veiledning av nyutdannede lærere 

      Watz, Siw Helen (MAYP;2013, Master thesis, 2013)
      Aksjonsforskning er gjennomført ved en videregående skole som har satt fokus på veiledning av nyutdannede lærere. Problemstillingen er: Hvordan utvikle et tilbud om veiledning av nyutdannede lærere ved egen skole? Jeg har ...