• 70-30: Et holdningsstyrt kvalitetssystem for yrkesopplæring i skole. 

      Berg, Lars Jakob; Bjørnstad, Sverre (MAYP;2018, Master thesis, 2018)
      70-30: Et holdningsstyrt kvalitetssikringssystem for yrkesopplæring i skole. Vi mener samfunnet trenger yrkesutøvere som kan utføre yrkesoppgaver av høy kvalitet. Yrkesutdanningen skal legge grunnlag for disse yrkesutøverne. I ...