• Alternativ opplæring gjennom oppfølgingstjenesten 

      Beisland, Tor (Master thesis, 2009)
      Denne mastergradsoppgaven handler om sju ungdommer som sto uten skoleplass eller ordinært arbeid. Den handler om da disse var på tiltak gjennom Oppfølgingstjenestens avdeling i Larvik (OT). Da var de utplassert i arbeidslivet ...