• Digitale verktøy i yrkesskolen 

      Alme, Vidar (Master thesis, 2023)
      Denne oppgaven handler om grunnleggende digitale ferdigheter og hvordan man kan benytte digitale verktøy til yrkesrelaterte oppgaver på Vg1 Elektro og datateknologi. I læreplanen for Vg1 elektrofag er de digitale grunnleggende ...