• Helhetlig førerkortopplæring 

   Midtsveen, Rune (MAYP;2017, Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven i yrkespedagogikk har tatt utgangspunkt i to rapporter som er kommet en den senere tiden, disse rapportene er bestilt av Statens vegvesen for å se på implementeringen av læreplan som kom i 2005. Disse ...
  • Sammen i arbeidspraksis. 

   Kopperud, Kristine Schanke (MAYP;2017, Master thesis, 2017)
   Målet med dette prosjektet har vært å se nærmere på betydningen av tett oppfølging fra faglærer i arbeidspraksis for elevene ved Helse- og oppvekstfag. Jeg ønsker å se på og konkretisere erfaringer fra elever, faglærere ...