• Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst 

      Saggar, Monika (Master thesis, 2011)
      Tema for denne avhandlingen er utvikling av skolebibliotek i en flerkulturell skole. Jeg undersøker hvilke arbeidsoppgaver en pedagog med en funksjon som skolebibliotekar har i en tidlig fase av utvikling av et skolebibliotek ...