• Skoleeierskap i en flerkulturell kontekst 

      Roaas, Maria Gulseth (Master thesis, 2014)
      Denne studien retter oppmerksomhet mot det kommunale utdanningspolitiske nivåets tilnær-ming til styring i en flerkulturell kontekst. Formålet med studien er å bidra med kunnskap om skoleeiers perspektiver på den flerkulturelle ...