• Elevenes identifisering til matematikkfaget 

      Krogh, Siri (Master thesis, 2010)
      Temaet for oppgaven er hvordan elevene identifiserer seg med matematikkfaget i forhold til hvilken kontekst de undervises i. Det er to ulike kontekster som blir satt i fokus, tradisjonell og reform. Den tradisjonelle ...