• LMS - et egnet verktøy for formativ vurdering? 

      Holmén, Per; Sameien, Lars Petter (Master thesis, 2016)
      I denne studien søker vi å finne svar på hvordan formativ vurdering kan gjøres gjennom læringsplattformer, og hvordan designet støtter dette. Gjennomgang av tidligere forskning avdekker at det foreligger få undersøkelser ...