• Simulering av legemiddelrådgivning med avatarer i virtuelle apotek 

      Foss, Camilla (Master thesis, 2015)
      Målet med denne masteroppgaven var å analysere og vurdere rollespill i et virtuelt apotek. Jeg ønsket å finne ut hvilke likheter og ulikheter studenter opplever når de rollespiller i et virtuelt apotek i motsetning til ...