• Design av en undervisningsmodell for kildekritikk på mellomtrinnet 

   Høiås, Anne-Beth; Nybø, Ann Kristin Stustad (Master thesis, 2022)
   Formålet med denne studien har vært å designe en forbedret modell for kildekritikk på mellomtrinnet, for å gi elevene styrket kildekritisk forståelse. Dette ga oss problemstillingen: På hvilken måte kan et undervisningsopplegg ...
  • Design av nettbasert ressurs for undervisning i samisk som andrespråk 

   Eira, Mia Carina; Eira, Jørn Inge (Master thesis, 2019)
   Samiske elever i Norge som ikke har mulighet til å få opplæring i samisk på egen skole, skal få alternative opplæringstilbud. I samisk som andrespråk er disse oftest organisert som fjernundervisning med en “klasse” som ...