• Kostnadseffektive studioopptak av forelesninger 

      Ormestad, Aslak (Master thesis, 2015)
      Studioproduksjon av forelesningsvideo ved Høgskolen i Oslo og Akershus har foregått siden 2012. Etterspørselen har tiltatt jevnlig, noe som har gjort tematikken rundt kostnadseffektivitet ved slike produksjoner mer aktuell ...