• En kvalitativ undersøkelse om bruk av digital teknologi på fritiden 

      Walstad, Elin Birgitte (Master thesis, 2021)
      Problemstilling: «Hvordan blir ulike digitale teknologier brukt i barnefamilier?» Bakgrunn: Samfunnet vårt er i stadig endring på grunn av tekniske fremskritt over hele verden. Dette påvirker våre barn, og foreldre må ...