• Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse i Fagfornyelsen 

      Nordmark, Anniken (Master thesis, 2020)
      I denne masteroppgaven blir begrepet lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse gjennomgått, med læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK20) som bakteppe. Den overordnede problemstillingen er: Hva er profesjonsfaglig ...