• Hvordan kan læreren bruke nettbrett for å tilrettelegge undervisningen for de yngste elevene? 

   Gjerald, Kari Oanh (MAIKT-MASTER;2019, Master thesis, 2019)
   de siste årene har nettbrett blitt tatt i bruk som en del av undervisningen i det digitale klasserommet. Den økende innføringen av digitale verktøy i klasserommet henger sammen med teknologiens utvikling av samfunn og ...
  • Selvregulert læring og bruk av læringsbrett 

   Sandnes, Steffen Waaler; Golberg, Ingvild (Master thesis, 2020)
   Skolen skal sørge for å ruste elevene til å møte et samfunn i stadig utvikling. Elevenes evne til å tilegne seg kunnskap vil være viktig når samfunnet preges av kompleksitet og hurtige endringer, og skolen må derfor legge ...