• Arbeid med vurdering for læring ved nettbaserte fagskoler 

      Svendheim, Lena (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven ønsker jeg å finne svar på hvordan lærere ved nettbaserte fagskoler arbeider med vurdering for læring og hvorfor de gjør det slik. Gjennomgang av tidligere forskning viser at det finnes lite forskning ...