• Design av nettbasert ressurs for undervisning i samisk som andrespråk 

      Eira, Mia Carina; Eira, Jørn Inge (Master thesis, 2019)
      Samiske elever i Norge som ikke har mulighet til å få opplæring i samisk på egen skole, skal få alternative opplæringstilbud. I samisk som andrespråk er disse oftest organisert som fjernundervisning med en “klasse” som ...