• Museum og skolesamarbeid med digital teknologi om kunst 

      Skyberg, Karin J. (Master thesis, 2015)
      Skolen har en viktig rolle i samfunnets kultur, og skoleelever er en målgruppe for museene. ""Få øye på Munch"" er et eksempel på nye måter å få ungdom til å oppleve museum og kunst på og med bruk av digitale teknologi. I ...