• Digital kompetanse i montessoripedagogikken 

      Hagen, Astri (Master thesis, 2022)
      Digital kompetanse i montessoripedagogikken er et tema det finnes svært lite forskning rundt. I den offentlige skolen legges det føringer for arbeid med digitale ferdigheter gjennom Læreplan for kunnskapsløftet 2020 og ...