• Hvorfor og hvordan bruker lærere digitale lærebøker i undervisningen? 

      Biltvedt, Ragnveig; Bergheim, Eva (Master thesis, 2018)
      Skolebøker i digital form har kommet for fullt inn i den norske skolen de siste årene. Flere skoler velger å bruke digitale lærebøker i stedet for de tradisjonelle analoge utgavene. Lærebøkene er viktige arbeidsredskaper ...