• Selvregulert læring og bruk av læringsbrett 

      Sandnes, Steffen Waaler; Golberg, Ingvild (Master thesis, 2020)
      Skolen skal sørge for å ruste elevene til å møte et samfunn i stadig utvikling. Elevenes evne til å tilegne seg kunnskap vil være viktig når samfunnet preges av kompleksitet og hurtige endringer, og skolen må derfor legge ...