• Læreres bruk av og meninger om digitale læremidler 

      Albrektsen, Martin Moen (Master thesis, 2022)
      Den digitale utviklingen som skjer for fullt i samfunnet påvirker også skolen og dens undervisning. Denne utviklingen har i løpet av de siste årene nådd noe som er en sentral del av norske elever og læreres hverdag, nemlig ...