• Tilrettelegging for egenvurdering av digital kompetanse 

      Dahl, Ida Marlen Løbakk; Johnsen, Anders Lind; Strømberg, Anne Line (Master thesis, 2015)
      Digital kompetanse har fått oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og er utpekt som en av nøkkelkompetansene for livslang læring. Digital kompetanse er essensiell for deltakelse i det stadig voksende digitale ...