• Skoleledelse i fremtidens skole 

      Abdirahman, Abdulkadir (Master thesis, 2019)
      Den nye læreplanen skal tas i bruk skoleåret 2020-2021 og før det kan skolene forberede seg på fagfornyelsen skoleåret 2019-2020. Denne oppgaven undersøker hvordan skoleledere forbereder sin skole for fagfornyelsen og om ...