• Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse i Fagfornyelsen 

   Nordmark, Anniken (Master thesis, 2020)
   I denne masteroppgaven blir begrepet lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse gjennomgått, med læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK20) som bakteppe. Den overordnede problemstillingen er: Hva er profesjonsfaglig ...
  • Selvregulert læring og bruk av læringsbrett 

   Sandnes, Steffen Waaler; Golberg, Ingvild (Master thesis, 2020)
   Skolen skal sørge for å ruste elevene til å møte et samfunn i stadig utvikling. Elevenes evne til å tilegne seg kunnskap vil være viktig når samfunnet preges av kompleksitet og hurtige endringer, og skolen må derfor legge ...