• Digital kompetanse i skolen - Fra plan til digital praksis 

      Fyksen, Siri (Master thesis, 2015)
      Studien tar for seg skolers tilrettelegging for digital praksis. Områder som blir problematisert- og studert i denne sammenheng er;  skolers strategiske planarbeid for digital praksis  ivaretakelse av lærerene digitale ...