• Learning by Minecrafting - En studie av Minecrafts rolle i undervisning 

      Fintland, Jørgen; Hamre, Thomas (Master thesis, 2022)
      Mange barn og unge i Norge er opptatt av og bruker tid på digitale spill. Dette har ført til en økt interesse for potensialet til Digital Game Based Learning (DGBL), altså bruken av digitale spill i undervisningen. Forskningen ...