• Formativ vurdering i forskjellige land i Afrika og Asia 

      Åsen, Anders (Master thesis, 2023)
      Tema for denne oppgaven er formativ- og summativ vurdering i Afrika og Asia. Det kommer mange innvandrere fra disse delene av verden, og de fleste gjennomfører norskopplæring. Spørsmålet er med hvilken undervisningsbakgrunn ...