• Design av lærerveiledning til bruk av VR i undervisning 

      Lysaker, Christer (Master thesis, 2023)
      VR (Virtual Reality) i skolesammenheng kan ha et stort potensial for både å variere undervisningen, men også for å trene på scenarioer det kan være vanskelig å gjenskape, og samtidig gjøre det i trygge omgivelser. Teknologien ...