• Design av et studentresponssystem for formativ vurdering 

      Johansen, Birgitte; Hergot, Heidi (Master thesis, 2023)
      I læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (forkortet til LK20) har vurdering og dens betydning for elevenes læring blitt understreket i enda sterkere grad enn i læreplaner tidligere. Særlig underveisvurdering og formativ ...