• Skjerm i skolen 

      Grevstad, Tor-Eivind Elde (Master thesis, 2023)
      Bakgrunn: Den økende implementeringen av skjermer i skolen er drevet frem av både teknologisk utvikling og endrede pedagogiske behov. Dette har bidratt til å skape nye dynamikker i klasserommet, og utfordret tradisjonelle ...