• Aktørers påvirkning på læreres digitale praksis 

      Aabel, Mona Liland (Master thesis, 2022)
      Denne studien ser på hvordan ulike aktører er med på å påvirke lærernes digitale praksis. Lærernes digitale praksis er avgrenset til lærerens arbeid med forberedelser, gjennomføring og evaluering av undervisning, oppfølging ...