• Muligheter og utfordringer i OneNote 

      Bakken, Daniel; Mandelid, Kristine Skreosen (Master thesis, 2023)
      Ønsket med denne studien var å få bedre innblikk i hvordan elevene opplever bruk av OneNote klassenotatblokk i undervisningen. De siste årene har de tradisjonelle lærebøkene i større grad blitt erstattet med digitale ...