• Hva motiverer til en yrkeskarriere i Forsvaret? 

      Schultzen, Ragnhild Catharina (Master thesis, 2021)
      Temaet for denne masteroppgaven er motivasjon for en yrkeskarriere i Forsvaret. Bakgrunnen er Forsvarets ønske om å rekruttere motivert personell med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse, slik at organisasjonen kan løse ...