• Godt nok inkludert? -om IA-arbeid i Patentstyret 

      Meisler, Monika (Master thesis, 2015)
      En reduksjon i sykefraværet har i mange år vært et fokusområde i norsk arbeidsliv, også i min etat, Patentstyret. Målet er et arbeidsliv, der arbeidsgivere og arbeidstakere i fellesskap lykkes med å få ned sykefraværet. ...